Välkommen

Katz Judiska Kulturfond har till uppgift att stödja kulturverksamhet med judisk anknytning, i första hand i västra Sverige. Fonden ger bidrag till musik, teater, dans, konst, fotografi och litteratur samt till kulturell studieverksamhet. Konstnärlig kvalitet utgör en viktig grund för fondens beslut.

Stipendier och bidrag från fonden utdelas till individer och grupper, dels efter ansökan, dels efter förslag inom styrelsen eller från andra intresserade. Ansökningar kan göras under perioden 15 augusti till 15 september varje år. Därefter sammanträder styrelsen och beslut meddelas under oktober.

Stipendieutdelning 2024 kommer att äga rum söndag 1 december.  Länk till anmälan kommer att att läggas ut här senast 1 oktober.