Välkommen

Katz Judiska Kulturfond har till uppgift att stödja kulturverksamhet med judisk anknytning, i första hand i västra Sverige. Fonden ger bidrag till musik, teater, dans, konst, fotografi och litteratur samt till kulturell studieverksamhet. Konstnärlig kvalitet utgör en viktig grund för fondens beslut.

Stipendier och bidrag från fonden utdelas till individer och grupper, dels efter ansökan, dels efter förslag inom styrelsen eller från andra intresserade. Fonden sammanträder en gång per år och sista ansökningsdag är alltid 31 augusti.

År 2020 kommer på grund av corona-situationen ingen prisutdelningsceremoni att äga rum. Under fliken ”Stipendiater” går att se vilka ansökningar som beviljats bidrag i år.