2021 års stipendiater

Vera Berzak för uppsättning av hennes teaterpjäs ”Dagar i Warszawa”.

Karin Brygger för översättning till svenska av Jan Thomazs Gross’  bok ”Neighbours”.

Marie Hjalmarsson Engelke för arbete med en biografi över Sophie Elkan.

Gabriel Itkes-Sznap  för arbete med diktverket ”Tornado”.

Judiska Församlingen i Göteborg för anordnande av en klezmer-workshop på Församlingen.

Anne Kalmering & Stahlammer Klezmer Classic projektet ”Tshiribim” – En musikalisk resa till Jiddischland för barn.

Judiska Salongen för Salonger under 2022.

Ann-Katrin Meyerson för ”Monotonins geometri, färg och material”– inspelning av tio tonsatta dikter av jiddishpoeten Debora Vogel.

Joanna Rubin Dranger för hennes bok ”Ihågkom oss till liv”.

Aviva Scheiman för projektet ”Hattmakerskan i Haga”, konstnärlig presentation av Göteborgs-judisk kvinnohistoria

Nakima A. Schreiber för bokprojektet ”Barnens judiska år”.