Om Katz Judiska Kulturfond

Stiftelsen Katz Judiska kulturfond bildades 1999 genom donationer från Max Katz, Gisela Katz, Herman Katz, Eva Anjou och Anders Katz. Stipendier och bidrag utdelas ur fondens årliga avkastning, varför det totala beloppet varierar från år till år.

Stiftelsen leds av en styrelse, där familjen Katz är representerad.

Fondens ändamål är enligt stadgarna "att företrädesvis i västra Sverige befrämja olika former av judiska kulturella aktiviteter och utbildningsinsatser inom främst musik, konst, litteratur och teater". Fonden är ej avsedd för att finansiera studier på gymnasie- eller högskolenivå.

Fonden delar varje år, efter ansökan, ut ett antal stipendier och bidrag av varierande storlek, avsedda att stödja kulturella verksamheter med hög konstnärlig kvalitet. Därutöver kan den utdela ett större stipendium, "Årets Katzstipendium", för framstående insatser inom judisk kulturell verksamhet.

Stipendieutdelningen äger rum i november månad under festliga former.