2001 års stipendiat

Andrzej Skibinski
För hans stora och berikande musikaliska insatser.