2002 års stipendiat

Gamla Mosaiska församlingens vänner
För sina kulturella gärningar. En förening som är vida känd inom och utanför judiska sammanhang