2004 års stipendiat

Lars Hernqvist
Han har fördjupat sitt intresse för den judiska musiken och judendomen och genom studier gjort sig väl förtrogen med såväl den liturgiska som profana judiska musiken. Inte minst har han med körarrangemang och körkonserte bidragit till att göra den judiska musiktraditionens skönhet känd.