2006 års stipendiat

Salomon Helperin
För hans ovärderliga musikskapande gärning med rötter i den judiska musiktraditionen och för hans fruktbara insatser för att via musiken sprida kännedom om det positiva kulturarvet.