2007 års stipendiater

Charlotte Gyllenhammar
För att genom minnesmärket över Raoul Wallenberg hedrat Wallenbergs insatser för ungerska judar

Ingrid Lomfors
För förtjänstfulla förskningsinsatser och vittomfattande vidsynta kulturella insatser

Sidsel Kadar
För förtjänstfulla insatser för det judiska biblioteket och andra kulturella insatser

Staffan Böös
För hans oförtröttliga verksamhet för att befrämja jiddisch i språk och kultur.