2016 års stipendiater

Årets kulturpris

Tom Shulevitz

Övriga Stipendiater

Dan Fibert
Ny siddor

Israel Aloni
Dans projekt

Lee Brummer
Dans projekt

Ida Gillner
Musik

Kafé Cholem

Mikael Sommerfeld
Ungdomsprojekt

Karin Brygger
Ett bok projekt