Tidigare Årets Stipendiater

Fonden kan tilldela en person som gjort framstående insatser inom judisk kulturell verksamhet ett större "Årets Katz stipendium".

Årets Katz' stipendiat 2023: Kenneth Hermele. Foto: Ola Kjelbye

2023 Kenneth Hermele

För ett insiktsfullt och engagerat författarskap som i prosa och dramatik undersöker centrala teman och personer i 1900-talets judiska historia, senast i Inte som lamm till slakt som skildrar judiskt motstånd under Förintelsen.

 

Årets Katz stipendiat 2022, Joanna Helander. Foto: Krystyna Piotrowska

2022 Joanna Helander

Joanna Helander har under flera decennier varit en betydande fotograf, filmare och författare. Oavsett medium förenar hon det dokumentära med det poetiska i sitt arbete, som ofta utgår från hennes egen polsk-judiska familjehistoria eller på andra sätt behandlar judiska och centraleuropeiska teman.

2016

Tom Shulevitz

2015

Christina Stendahl

2014

Iris Esell

2013

Dana Sederowsky
För det konstnärliga projektet D.E.A.D

2010

Stephan Medel Enk
För boken Tre apor

2008

Christofer Svärd
Startade Kletzmerbandet Chutzpah

2007

Charlotte Gyllenhammar
För att genom minnesmärket över Raoul Wallenberg hedrat Wallenbergs insatser för ungerska judar

Ingrid Lomfors
För förtjänstfulla förskningsinsatser och vittomfattande vidsynta kulturella insatser

Sidsel Kadar
För förtjänstfulla insatser för det judiska biblioteket och andra kulturella insatser

Staffan Böös
För hans oförtröttliga verksamhet för att befrämja jiddisch i språk och kultur.

2006

Salomon Helperin
För hans ovärderliga musikskapande gärning med rötter i den judiska musiktraditionen och för hans fruktbara insatser för att via musiken sprida kännedom om det positiva kulturarvet.

2005

Robert Jakobsson
För att han genom pjäsen " Det var längesen orkestern spelade" på Teater Albatross gjort förintelsen känd. Pjäsen har spelats på skolor och på teatrar i Sverige, Finland, Tyskland, Norge och Polen.

2004

Lars Hernqvist
Han har fördjupat sitt intresse för den judiska musiken och judendomen och genom studier gjort sig väl förtrogen med såväl den liturgiska som profana judiska musiken. Inte minst har han med körarrangemang och körkonserte bidragit till att göra den judiska musiktraditionens skönhet känd

2003

Nina Åkerblom-Nielsen
Hon är en av vårt lands mest framstående musikaliska begåvning såväl i egenskap av tonsättare som vokalist och som dirigent.Hon bygger i hög grad på, och vidareutvecklar den judiska musiktraditionen och verkar aktivt för att gestalta den i offentliga framträdanden.

2002

Gamla Mosaiska församlingens vänner
För sina kulturella gärningar. En förening som är vida känd inom och utanför judiska sammanhang

2001

Andrzej Skibinski
För hans stora och berikande musikaliska insatser.

2000

Gestaltensemblen
Gestaltensemlen har med sin föreställning "Café Terezin" gett uttryck åt "våndan, livsglädjen, ångesten, trotset och hoppet" som trots allt förekom i lägret Therezienstadt. De vill med sitt budskap framför allt engagera ungdomar och få dem att förstå vart främlingsfientlighet och intolerans kan leda.